Fałszowanie miodu

Liczba diastazowa to współczynnik aktywności enzymów α-amylazy i inwertazy w miodzie.

Jest ona wyrażona jako liczba cm3 1% roztworu skrobii zhydrolizowanego w 1h przez enzymy obecne w 1g miodu w temperaturze 40 st. C.

Liczba diastazowa nie powinna byc mniejsza niż 8. Miody wiosenne, rzepak mają liczbę diastazową od 10 do 15, lipa, gryka, spadź od 28-30.

Niskie liczby diastazowe mogą świadczyć o przegrzaniu miodu w procesach technologicznych lub o dodaniu do niego sacharozy.

Skala w której się wyraża liczbę diastazową nazywamy skalą Schade.