1. Jakie czynniki wplywają na łagodzenie stresu energetycznego ..
 • strawność i przysfalaność pasz
 • jakos i wilgotnosc i zblilansiwanie pasz
 • dostępność
 • poziom włóka 20 -21%
 • białko chronione do jelit cienkich ma docierać –
 • zwiększenie skamowitości paszy
 • napowietrzanie
 • podgarnianie
 • mieszenie pasz
 • mikroklimat obory
 • podawanie aminokwasów limitujących
 • odpowiednia forma, kondycja krowy przed porodem krowy 3 do 3,5, szczyt laktacji 2 -2,5
 1. Cechy warunkujące genetyczne predyspozycje krów do intensywnej produkcji
 • wielkość, kaliber krowy
 • masa ciała
 • budowa układu mlecznego
 • ilość tkanki gruczołowej
 • wielkość narządów wewe