Badanie morfologii plemników:

 • sporządzenie rozmazów nasienia
 • barwienie rozmazów nasienia
 • liczenie prawidłowych i zmienionych form plemników

Klasyfikacja zmian morfologicznych plemników wedłóg Bloma:

 • wady główne – formy skorelowane z obnizoną płodnością, zmiany plemników, które powstają podczas speramtogenezy i są następstwem procesów patologicznych zachodzących w jądrach
 • wady podrzędne – inne zmiany kształtu, które mają ograniczone znaczenie dla płodności samca i prawdopodobnie powstają po wykształceniu się plemnika w jądrze.

Badania morfologii plemników należy przeprowadzać:

 • podczas badania przydatności młodego samca do rozpłodu
 • przed rozpoczęciem sezony rozpłodowego reproduktora
 • okresowo np co 3 miesiące w trakcie eksploatacji reproduktora
 • w przypadku stwierdzenia obniżonej płodności reproduktora lub stwierdzeniu niskiej przydatności jego nasienia do konserwacji

BADANIE MORFOLOGII PLEMNIÓW – ocena morfologii plemników polega na określeniu rodzaju anomalii oraz stosunku liczbowego plemników o nieprawidłowej budowie do ogółu plemników w preparacie.

______

BIOTECHNIKI ROZRODU

 • – INSEMINACJA
 • -EMBRIOTRANSPORT
 • -KLONOWANIE

SPOSÓB POBIERANIA NASIENIA

-DO SZTUCZNEJ POCHWY (BUHAJE, TRYKI, OGIERY)

-MANUALNA(KNURY ,PSY)

– ELEKTROAJAKULACJA  (WYJĄTKOWO)

-MASAŻ DODATKOWY GRUCOŁÓW (WYJĄTKOWO)

-PUNKCJA OGONA NADJĄDRZY (WYJĄTKOWO)

– Z NAJĄDRZY (WYJĄTKOWO)

PTAKI

– WYWOŁANE PRZEZ MASAŻ BOCZNY

BIOTECHNOLOGIA ROZRODU- POJĘCIE, OKREŚLAJĄCE SZEREG NENATURALNY METOD ROZRODU SSAKÓW , OPRACOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM  OŚIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Z ZAKRESU FIZJOLOGI EMBRIONALNEJ I KARIOBIOLOGI GAMET I ZARODKÓW ORAZ ENDOKRIOKONSERWANCJI. I INNYCH DZIEDZIN NAUKI.

 • TECHNIKI STEROWANIA ROZRODEM
 • TECHNIKI ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ ROZRODCZĄ SAMIC
 • TECHNIKI ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNNOŚC ROZRODCZĄ SAMCÓW
 • KRIOKONSERWACJA KOMÓREK PŁCIOWYCH I ZARDOKÓW
 • MANIPULACJA NA OOCYTACH I ZARODKACH
 • TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE W OTECHNOLOGII ROZRODU

KRIOKONSERWANCJA -196ST –PLEMNIK PRZECHOWYWANIE

OCENA POBRANEGO NASIENIA

-PLEMINKÓW

-OSOCZA NASIENIA

– FRAKCJI GALARETOWATEJ

PLEMNIKI Z OOGONÓW NADJĄDRZY ŁĄCZĄ SIĘ Z WYDZIELINAMI DODATKOWYCH GRUCZOŁÓW PŁCIOWYCH O ROŻNYCH WŁAŚCIOWOŚCIACH

OSOCZE NASIENIA:

 • ŚRODOWISKO DLA PLEMINIKÓW
 • SPEŁNIA ROLĘ TRANSPORTU PLEMNIKÓW
 • UAKTYWNIA RUCH PLEMINIKÓW I WPŁYWA NA ICH DALSZE DOJRZEWANIE W MĘSKICH I ŻEŃSKIM UKŁADZIE ROZRODCZYM

SKŁADNIKI OSOCZA

 • FRUTOZA
 • ERGOTIONEINA
 • GLICEROFOSFOCHOLINA

OCENA OBEJMUJE

 • OCENA OBJETOŚCI EJAKULATU
 • OCENA BARWY NASIENIA
 • ZAPACH
 • KONSYSTENCJA
 • NA OBECNOŚĆ OSADU

KNUR, OGIER- FRAKCJA GALARETOWATA

BUHAJ ,TRYK- CIECZ

OCENA MIKROSKOPOWA- JEST PO KAŻDYM POBRANIU

– OCENA KONCENTRACJI

– RUCHLIWOŚĆ

-STOPIEŃ AGLUTYNACJI

KONCENTRACJA- LICZBA PLEMNIKÓW W 1mm3 NASIENIA           

METODY OZNACZANIA KONCENTRACJI

 1. FOTOMETRYCZNA- PRZY UŻYCIU SPEKTROFOTOMETREM STOPIEŃ POCHŁANIA ŚWIATŁA W PORÓWNANIU DO KRZYWEJ INTERPOLACYJNEJ.
 2. CYTOMETRYCZNA- NAJDOKŁADNIEJSZA- POLEGA NA POLICZENIU LICZBY PLEMNIKÓW NA STOLIKU ……
 3. ASPERMIA – BEZ PLEMNIKÓW

O. OLIGOSPERMIA- NASIENIE BARDZO RZADKIE. MAŁA LICZBA, ODLEGŁOŚĆ 1/3 DŁUGOŚĆ PLEMNIKA LICZBA JEST MNIEJSZA 0,2MLN W 1mm3

R. RARUM?? – NASIENIE RZADKIE 0,2DO 0,7ODLEGŁOŚCI OD PLEMNIKÓW DŁUGOŚCI NITKI

SD. ŚREDNIO GĘSTE -0,7-1MLN W 1mm3 (BUHAJ, TRYK)

D- DENSUM??? – NASIENIE GĘSTE W 1 DO 1,5MM (BUHAJ, TRYK)

DD- DENSISSMUM – TRYK

OCENA RUCHLIOWOŚCI PLEMNIKÓW

 1. OCENA RUCHU FALOWEGO MASY PLEMNIKÓW
 2. OCENA RUCHU INDYWIDUALNEGO

FALOWANIE 1- BRAK – 6+++++

OCENA RUCHU INDYWIDUALNEGO

 1. 1-10%
 2. 20-29
 3. 40-59
 4. 60-79
 5. 80-100

RUCH PRAWIDŁOWY

 • T- TORPEDOWY
 • P- POSTĘPOWY

RUCH NIEPRAWIDŁOWY

 • C- KRĄŻĄCY
 • R- WSTECZNY
 • O-OSCYLUJĄCY

OCENA CASA I SCA

AGLUTYNACJA

-ROŻNA WIELKOŚĆ PLEMINIKÓW

NASTĘPUJĘ WTEDY KIEDY BŁONA ZOSTAJE USZKODZONA

RODZAJE

-POJEDYŃCZA

-GWIEŹDZISTA

BADANIE MORFOLOGII PLEMNIKÓW

OCENA MORFOLOGII PLEMNIKÓW POLEGA NA OKREŚELNIU RODZAJU ANOMALIORAZ STOSUNKU LCZBOWEGO PLEMNIKÓW O NIEPRAWIDŁOWEJ BUDOWIE DOOGÓŁU PLEMNIKÓW W OGLĄDANYM PREPARACIE

BUDOWA PLEMNIKA

-GŁÓWKA

-WTKA (SKŁADA SIĘ Z WŁÓKNA OSIOWEGO)

14-16 RUCHÓW NA SEKUNDĘ

BADANIE MORFOLOGII

KIEDY PRZEPROWADZAMY

 • PODCZAS OCENY PRZYDATNOŚCI MŁODEGO SAMA DO ROZPŁODU
 • PRZED ROZPOCZĘCIEM SEZONU ROZPŁODOWEGO REPRODUKTORA
 • OKRESOWO – NP. CO 3 MESIĄCE W TRAKCJE EKSPLOATACJI ROZPŁODOWEJ REPRODUKTORA
 • W PRZYADKU STWIERDZENIA OBNIŻONEJ PŁODNOŚCI REPRODUKTORALUB OBNIŻONEJ PRZYDATNOŚCI JEGO NASIENIA PRZY KONSERWACJI

BARWIENIE EOZYNA (BIAŁE OK) PLEMNIK

KLASYFIKACJA ZMIAN MORFOLOGICZNYCH PLEMNIKÓW BLOMA

– WADY GŁÓWNE-FORMY SKORELOWANE Z OBNIŻONĄ PŁODNŚCIĄ , ZMIANY PLEMNIKÓW KTÓRE POWSTAJĄ W CZASIE SPERMATOGENEZY I SĄ NASTĘPSTWEM PROCESÓWPATOLOGICZNYCH ZACHODZĄCYCH W JĄDRACH

– WADY PODRZĘDNE – PLEMNIKÓW SA TO INNE ZMIANY KSZTAŁTU, KTÓRE MAJA OGRANICZONE ZNACZENIE DLA PŁODNOŚCI SAMCA I PRAWDOPODOBNIE W WIĘKOSZOŚCI PRZYPADKÓW POWSTAJA JUŻ PO WYKSZTAŁCENIU SIĘ PLEMNIKA I OPUSZCZENIU JĄDRA

MORFOLOGICZNE BADANIE PLEMNIKÓW SKLADA SIĘ Z CZYNNOŚCI:

 • SPORZĄDZENIE ROZMAZÓW NASIENIA
 • BARWIENIE ROZMAZÓW NASIENIA
 • LICZENIE PRAWIDŁOWYCH I ZMIENIONYCH FORM PLEMNIKÓW

ZA PRZYDATNE DO UNASIENIA UWAŻA SIĘ TAKIE W KTÓRYCH ODSETEK PLEMNIKÓW Z WADAMI GŁÓWNYMI I PODRZĘDNYMI W SUMIE NIE PRZEKRACZA 25%

KLONOWANIE ZWIERZĄT

KLONOWANIE ZWIERZĄT- ZABIEG BIOTECHNOLOGICZNY PRZEPROWADZONY W CELU UZYSKANIA GRUPY OSOBNIKÓW O IDENTYCZNYM GENTYPIE

ZARODKOWE

SOMATYCZNE

REPRODUKCYJNE                                                         TERAPEUTYCZNE

METODY KLONOWANIA

 1. IZOLACJA LASTOMETRÓW ZARODÓW 2-,4-,8- KOMÓRKOWYCH
 2. DZIELENIE (BISEKCJA) ZARODKÓW W STADIUM  MORULI LUB BLASTOCYSTY
 3. REGENERACJA BLASTOMETRÓW (KLONOWANIE CHIMEROWE)
 4. TRANSPLANTACJA JĄDER KOMÓRKOWYCH ZARODKOWYCH DO EKOKLONOWANYCH OOCYTÓW I BLASTROMETRÓW
 5. ZAPŁODNIENIA KOMÓRKA JAJOWA (ZYGOTA) PORANA W CZASIE SWOEJEJ WĘDRÓWKI PRZEZ JAJOWÓD PODZIAŁEM- BRUZDKOWANIE

BLASTROMERY- KAŻDY MA POTENCJE ORGANU

F/TOTIPOTENCJA- ZDOLNOŚĆ UTWORZNIA WSZYSTKICH TYPU KOMÓREK POPRZEZ UTWORZENIA CAŁEGO ORGANIZMU

DZIELENIE(BISEKCJA) ZARODKÓW W STADIUM MORULI LUB BLASTOCYSTY

POBRANE W STADIUM MORULI ORAZ WCZESNEJ LUB PÓŻNIEJ BLASTOCYSTY

-PODZIAŁ ZARODKA SZKLANĄ IGŁA

-DZIELI SIĘ PRZY OSŁONCE PRZEJRZYSTEJ

-KIERUNEK W STADIUM MORULI JEST DOWOLONY

 • BISEKCJA
 • UMIESZCZA SIĘ W PŁYNACH NUE ZMIENIAJĄCYCH PH (NP. P3S Z DODATKIM SUROWICY)
 • PO PODZIALE ZARODKI HODOWANE SA IN VITRO PRZEZ 60 MIN I W TYM CZASIE ODZYSKUJĄ PRAWIDLOWY WYGLĄD MORFOLOGICZNY, CZEGO PRZEJAWEM JEST W PRZYPADKU POŁÓWKOWYCH BLASTOCYSTY ICH POMOWNA LIKSPACJA  UTWORZENIE  W OBU Z NICH BLASTOMERU…
 • Reagrregacja BLASTOERÓW (KLONOWANIE CHIMEROWE)
 • ZWIERZĘTA CHIMEROWE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ TYM ŻE MOŻNA MIESZAĆ KOMÓRKI POCHODZĄCE  OD WIĘCEJ NIŻ JEDGO OSOBNIKA
 • AGREGACJA DWA LUB WIĘCEJ ZARODKÓW STADIUM PRZEDINPLATYWNEGO??
 • INIEKCJA KOMÓREK JEDNEGO ZARODKA DO JAMY?? BLASOCYSTY ZARODKA DRUGIEGO
 • MIĘDZYGATUNKOWA CIĄŻA – OBCE GENY DO JAMY BLASTOCYSTY
 • TRANSPLANTACJA JĄDER KOMÓRKOWYCH ZARODKOWYCH
 • U SSAKÓW KLNÓW LICZĄCYCH WIELE OSOBNIKÓW \. POLEGA ONA NA ZASTĄPIENIUN JĄDRA KOMÓRKI JAJOWEJ JĄDREM POCHODZĄCYM Z KOM STARSZYCH ZRODKÓW NAJCZĘSCIEJ W ZALEŻNOSCI OD GATUNKU 2-32 KLONY

ETAPY TRANSPLANTACJI

 • USUWANIE JĄDRA KOMÓRKOWEGO BIORCY (WYJĄDRZANIE-ENIKLEACJA???)
 • UZYSKANIE NIE USZKODZONYCH JĄDER KOM , KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO WYJĄDRZONEGYCH (ENUKLEOWYCH)KOM BIORCY
 • WPRWADZENIE JĄDR KOM DO WYJĄDRZONYCH KOM BIORCÓW
 • AKTYWACJA W PRZYPADKU OOCYTÓW, ZREKONSTRUMOWANYCH KOMÓREK BIORCY
 • AKTYWACJA REKONSTROWANYCH OOCYTÓW
 • PLEMNIK LUB
 • PRĄD ELEKTRYCZNY

AGLUTYNACJA – skupiska plemników, które tworzą aglomeraty o różnej wielkości, zjawisko aglutynacji jest następstwem uszkodzenia błon cytoplazmatycznych plemników, w wyniku czego wyciekają enzymy doprowadzające do zlepiania się plemników.

Rodzaje aglutynacji:

 • pojedyńcza – plemniki zlepiają sie po dwa
 • gwiaździsta – plemniki tworzą większe skupienia

RODZAJE RUCHU INDYWIDUALNEGO PLEMNIKÓW:

RUCH NIEPRAWIDŁOWY:

 • KRĄŻĄCY – C
 • ZEGAROWY – H
 • WSTECZNY – R
 • OSCYLUJĄCY – O

RUCH PRAWIDŁOWY:

 • TORPEDOWY – T
 • POSTĘPOWY – P

OCENA RUCHLIWOŚCI PLEMNIKÓW:

 1. Ocena ruchu falowego plemniów
 2. Ocena ruchu indywidualnego

Nasienie składa się z :

 • plemników
 • osocza nasienia
 • frakcji galaretowatej

Osocze nasienia:

 • stanowi środowisko dla plemniów
 • spełnia rolę transportera plemników
 • uaktywnia ruch plemników i wpływa na ich dalsze procesy dojrzewania w męskim i żeńskim układzie rozrodczym

Ocena makroskopowa nasienia:

Jest przeprowadzana po każdym pobraniu nasienia

 • ocena objętości ejakulatu
 • ocena barwy nasienia
 • ocena zapachu nasienia
 • ocena konsystencji nasienia
 • ocena na obecność osadu

Ocena mikroskopowa:

po każdym pobraniu nasienia:

 • ocena koncentracji plemników – liczba plemników w 1 mm3 – metoda: fotometryczna (spectrofotometr), cytometryczna (liczenie na stoliku Burkera lub Thoma-Zeissa w rozcięczeniu, metoda standardów ( rozcieczenie 1:30
 • ocena ruchliwości plemników
 • ocena stopnia aglutynacji plemników